zastupování právnických a fyzických osob

Advokátní kancelář Mgr. Pavla Letáčka poskytuje komplexní právní služby v širokém rozsahu platného tuzemského práva, fyzickým i právnickým osobám:


- bytové spoluvlastnictví, nájem a podnájem bytů, nebytové prostory- vlastnictví, držba a vydržení, spoluvlastnictví, věcná břemena a služebnosti, zástavní právo, katastr nemovitostí, smlouvy, zástavy, oceňování a úprava práv při výstavbě nemovitostí– ochrana osobnosti, závazková a majetková práva, zastupování– manželství a rozvod manželství, předmanželská smlouva, vyživovací povinnosti, změna rozsahu SJM (společného jmění manželů), péče o děti, otcovství a osvojení- úkony pro případ smrti, vydědění, pozůstalost a dědictví, spory o dědictví, zákonné dědictví a dluhy zůstavitele, které postihly dědice.– před soudy a jinými orgány– založení a změny ve společnosti, přeměny společností, likvidace společností, smlouvy s obchodními partnery, zastupování v soudních a správních řízeních– trestní právo hmotné, procesní, mladistvých, náhrada škody, trestní obžaloby, zastupování při řízeních a alternativní ukončení trestných řízení– jednání mezi orgány veřejné správy a externími osobami, řešení organizace veřejné správy, zastupování účastníků, daně, žaloby a sepisování podání (vyjádření, stížností aj.)


– poradenství v oblasti zakázek, analýza podmínek řízení, příprava nabídek, právně ošetřená dokumentace, vytvoření vhodné koncepce řešení, due diligence a trestní obhajoba v případě postihu– služby jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům, zařizování smluv a jiných pracovně právních dokumentů, výpovědi, hromadné propouštění, nemocenská, náhrada škody za pracovní úraz, diskriminace v práci a vyjednávání s odborovými organizacemi– odvolání pro přezkoumání řízení, pokuty, přestupky, dopravní nehody, odebrání řidičského průkazu nebo odtah vozidelZákladní hodinová sazba za právní služby činí 2000,-Kč bez DPH

Odměna za složitější případy je řešena idividuálně.

Advokátní kancelář tímto informuje, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz.