zastupování právnických a fyzických osob

Mgr. Pavel Letáček ukončil studium právnické fakulty v roce 2001 a povinnou praxi advokátního koncipienta vykonal v české advokátní kanceláři zabývající se širokým spektrem právních služeb, tzv. generální praxí. Po úspěšném absolvování advokátní zkoušky se v roce 2008 osamostatnil a založil vlastní advokátní kancelář rovněž s generální praxí.

V rámci poskytovaných služeb lze za pilíř činnosti AK označit:
-          právní servis při obchodování s realitami
-          zastupování před soudy v občansko-právním řízení, včetně sporů rodinných
-          právo obchodních společností, korporátní právo
-          obhajoba v trestních řízeních
-          konzultační činnost

Dlouhodobě spolupracuje s níže uvedenými advokáty, kteří mají samostatnou advokátní praxi :
JUDr. Jakubem Janem Dismanem,
JUDr. Josefem Petrem,